Om sällskapet

Sällskapets syften främjas genom anordnande av möten med provsmakning, föredrag, diskussioner med mera för att sprida kunskap om och kring drycker som till exempel whisky, rom, konjak och öl. Det kan också handla om dryckernas geografi, kultur, historia, produktion och till vilken mat respektive dryck passar bäst till.
Dessutom vill sällskapet öka kunskapen och stimulera medlemmarna till att prova nya sorter och kunna urskilja skillnaderna mellan dessa.

HEM
NYHETER

TRÄFFAR
LÄNKAR
GÄSTBOK
STADGAR
OM SÄLLSKAPET
MEDLEMSSIDA

 

 

Whisky blir bara bättre med åren. Ju äldre jag blir
desto bättre blir den.
Ronnie Corbett